rosenianismen på norsk : beskrevet av nordmenn

– personer her hjemme har i ulike kilder skrevet klargjørende om ny-evangelismen eller rosenianismen, slik den fortonet seg i vårt land – læremessig og organisatorisk; les litt om dette på disse sider :

Skriv inn søkeord..