tragedier

 

– det norske samfunn har gjennom århundrene vært gjestet av større og mindre tragedier som har opprørt befolkningen; tross den kjensgjerning at kommunikasjon var vanskeliggjort ut fra tidligere tiders begrensninger og det gikk tid før informasjon nådde videre over fjell og gjennom dalføre, er det ikke tvil om at informasjon ble spredd omkring. 1800-tallet så også en oppblomstring av aviser og tidsskrifter, som bragte informasjon videre.

– les her videre om :

Skriv inn søkeord..