anden afdeling : h. hansons qvad : «den rædselfulde pintsedag..»

 

– presentert i H. Hansons bok : «Den rædselfulde Pintsedag eller Grue Kirkes Brand – et Qvad i femten Afdelinger med Epilog». Christiania 1836.

– fra s. 17 – :

Skriv inn søkeord..