ellevte afdeling : h. hansons qvad : “den rædselfulde pintsedag..”

– presentert i H. Hansons bok : «Den rædselfulde Pintsedag eller Grue Kirkes Brand – et Qvad i femten Afdelinger med Epilog». Christiania 1836.

– fra s. 15 – 17 :

Skriv inn søkeord..