“guds ords og aandens stemme lyder”

 

– salme av Anders Nilsen Haave – “Guds Ords og Aandens Stemme lyder”; gjengitt i John “Sengen” Tørseths sangbok “Hjertets Følelser og Erfaringer” – nr. 54.

 

sangbok john sengen tørseth2– melodi : “O, vaagner op af Verdens Drømme”.

 

1.

Guds Ords og Aandens Stemme lyder Til Alle baade Stor’ og Smaa :

Vend om ! Vend om ! Jers Synd fortryder, Kom hid ! Her skal I Naade faa,

Her staar jeg med udtsrakte Favn, O, hør dog da, vildfarne Lam !

2.

Paa Hjertets Dør jeg stedse banker; Men neppe hører du min Røst !

Du er opfyldt med verdslig Tanker, Din Glæde er kun Verdens Lyst,

Hvor mener du det dig vil gaa, Naar Domsrøsten du høre maa ?

3.

O, ilde bliver du bedragen, Om du ei slutter Syndens Spil !

Din evig Vee og Jammerklagen Jeg aldrig, aldrig høre vil,

Og veed jeg end din Lidelse, hos mig faaer du ei Lædskelse !

4.

Saa hør nu Naadens blide Stemme, Forlad din syndig Id og Pragt,

Saa vil jeg ved min Søn forglemme Din Hæslighed og skidne Dragt,

Hans Kjortel jeg og dig ifør ! Saa er du klædt som det sig bør.

5.

En salig Fred du skal erlange, Langt bedre end du ør var van,

Saalænge du af Syndens Snare Var fængslet udi Last og Skam;

Nu kan du finde Hvile sød Og siden faa en salig Død !

6.

Idag begynd ! og tøv ei længer, Min Venten er alt længe nok !

See ! Dommen overalt dig hænger, O luk da dine Øren op,

Og hør min Søns, din Hyrdes Røst : Kom ! iil ind i hans Favn og Bryst !

Skriv inn søkeord..