“kom hid ! mit hjertes indre bo”

 

– forfattet av Anders Nielsen Haave; gjengitt som nr. 86 i John J. Torseth “Sengen”s sangbok : “Hjertets Følelser og Erfaringer”, sangvis fremstillede af forskjellige Forfattere. I tvende Dele. Udgivet af John J. Torseth. 2det Oplag. Christianssund 1860. Paa Udgiverens Forlag trykt i H. Neeraas’s Bogtrykkeri ved J.M. Lund.

sangbok john sengen tørseth2

 

Mel. O kjære Sjæl ! luk op din Mund.

1.

                                      Kom hid ! mit Hjertes indre Bo, Nu vil jeg dig beskue

Og see, hvad som i dig mon gro, Om det er vilden Drue,

Som avles her og spirer frem Af egen Drift og Ære slem,

Som ei for Gud kan due;

2.

 

Gjør du din Gjerning, som for Gud ? Og har dermed isigte,

At holde hans det rene Bud Og sky al Hyklers Smitte,

Som smerter Hjerte, Sjæl og Aand Og skiller Enighedens Baand,

Ja Kjærlighed adsplitte ?

3.

Udvortes Skin af Gudsfrygt ei, Bedrage kan hans Øie,

Som skuer ned paa al vor Vei Og følger os saa nøie;

Om Kundskaben var nok saa stor Og Viisdom stod i høiest’ Flor,

Det kan ei Hjertet bøie.

4.

O Gud ! Som Alting øine kan Af Godt og Ondt i Hjerte,

Du kjender og min Sjæls Tilstand Og hvad du selv mig lærte,

Da du mig og tilkjendegav Mit Hjertes mørke Syndegrav, Det Syn opvakte Smerte.

5.

Men om jeg veed min Synd er stor Og føler den med Smerte,

Saalænge jeg den ei afstaaer Faar jeg ei Trøst i Hjerte;

Nei ! Hvad som er min Gud imod Maa smelte bort i Bøn og Bod,

Den Vei du selv mig lærte.

6.

I Aanden mange begyndt har; Men siden endt i Kjødet,

Ved dette Syn jeg ofte var Forfærdet og bedrøvet,

Jeg tænkte : blev dog denne fældt, Som var en saadan tapper Helt,

Saa kan jeg Svage falde.

7.

Derfor, skal jeg din Naade faae Og finde Sted blandt Dine,

I Hellighed jeg maa fremgaa Til jeg herfra skal trine;

Min Sjæl maa renses meer og meer Fra Egenær og Lyster fleer,

De grove med de fine.

8.

Naar Aandens salig Fattigdom Min Trang tilkjendegiver,

Og jeg i Tro, min Frelser from Om Aandens gave beder !

Da læger han min Sjælenød Og frier mig fra Synd og Død

Og mig til Livet leder.

Skriv inn søkeord..