“o, du hjertens fryd og glæde”

 

– salme av Anders Nielsen Haave – “O, du Hjertens Fryd og Glæde”.  Gjengitt som nr. 90 i John “Sengen” Tørseths salmebok : “Hjertets Følelser og Erfaringer”.

 

sangbok john sengen tørseth2Melodi : “Nu velan ! vær frisk tilmode”.

 

1.

O, du Hjertens Fryd og Glæde, Min Forløsere og Gud !

Lær mig i dit Fodspor træde Og mig fri fra Synden ud,

Bryd og løs du Syndens Baand, Som mig fangen holde kan,

Bøi mit Sind og rens mit Hjerte Og mig fri fra Hyklers Smerte.

2.

Vandringen til Himlens Glæde Gjennem Verdens Ørken gaar,

Kydske Sjæle ofte græde, Øinene i Taarer staae;

Suk og Sorg de føle maa, Mens de der paa Jorden gaae.

Verden, Kjød og Satans Pile, Giver dem slet ingen Hvile.

3.

Derfor maa vi stedse vaage Over Hjerte, Sjæl og Sind,

At ei Syndens mørke Taage Skal os aldrig gjøre blind;

Men at vi maa allentid Findes udi Bøn og Strid

Og ret kjærlig med hverandre Haand i Haand til Livet vandre.

4.

Naar vi saa hinanden elsker, Udi Aandens rene Sind,

Da forsødes mange Smerter, Kjærlighed os sammenbind !

Christi Faaresti er sød, Der vi gaae i Fryd og Nød,

Troende hinand’ opgløde Og uddeler Ordets Føde.

5.

Stærke skal de Svage bære, Angestfulde give Trøst,

Gamle skal de Unge lære, Rette de Vildfarnes Brøst;

Men ei drive Herredom Over Herrens Eiendom;

Men i Levnet, Ord og Lære For Guds Hjord Exempel være.

6.

Gud ! du os tilsammenbinde Udi Aandens rene Sind,

At Ukjærlighedens Vinde Ei formaar at blæse ind

I vort Hjertes indre Bo; Men lad Kjærligheden gro,

Den al Egenhed forbrænde, Had og Avind den bortvende.

7.

Jesu ! lad din Aand os lære, At vi vandre som vi bør

Og dit Kors taalmodig bære, Du os hen til Livet før,

Lad os vandre viselig, Stedse efterfølge dig,

Satans Gjerninger forsage Alle vore Livets Dage !

Skriv inn søkeord..