harkel johnsen myhrebøe : “oplevelser og erindringer”

 

– fra boken : “Oplevelser og Erindringer – mest fra en femtiaarig Lægmandsvirksomhed for Guds Rige”. Af Harkel Johnsen Myhrebøe, Emissær. Kristiania. Udgiverens Forlag 1882.

– les også H.J. Myhrebøes legmannsbetraktninger her :

Forord.

Jeg er ofte bleven anmodet baade af læg og lærde Folk om at utgive mit Levnedsløb; jeg ansaa dette for næsten umuligt; thi min Haand var saa tung og skjælvende, at Pennen vilde gaa igjennem Papiret; men Anmodningen gjentog sig med Tillæg om, at der maatte ske snart, ellers kunde det blive for sent.

Jeg tænkte da at gjøre et Forsøg og bad til Herren om, at noget av det skede maatte falde mig i Erindring. Minderne kom tillive, og min Haand blev lettere og lettere, eftersom jeg skrev. Hvis jeg havde holdt Dagbog fra mit 20de Aar, kunde jeg havt langt flere, og jeg tror ret interessante Oplevelser at meddele, men dette er ikke gjort på Grund af Uvidenhed og sløv Omtanke. Meget er derfor bortkommet, som kunde havt sin Plads her. Flere af de Fortællinger og Samtaler, som her er nedtegnede, kunne synes kuriøse og overspændte, men de er alle virkelige Tildragelser, saaledes som jeg har kunnet opfatte og erindre dem;

– les boken videre her :

Skriv inn søkeord..