“i håpet til himlen jeg iler”

 

– hentet fra “Sandheds Røst. Udvalgte Salme og Sange. Samlet af O. Langeland”. 1920.

 

nr. 22 i sandhedsrøst1nr. 22 i sandhedsrøst2

Skriv inn søkeord..