1800-talls skildringer og beskrivelser

– det nittende århundre var rikt på beskrivelser og betraktninger fra dagliglivet. Både menigmann og den mer privilegerte del av befolkningen var gitt anledning til å skrive, både i bokform og i aviser og tidsskrifter.

– her er gjengitt noe av denne type skildringer :

Skriv inn søkeord..