bilder fra “kyllingstua”

 

– bl.a. hentet fra artikkel av Bjørn Austigard i Romsdalsmuseets Årbok fra 1990. (Les mer fra selve artikkelen her).

kyllingstua 1

På dette bildet sees Øverdalen i Rauma; på 1700-tallet gikk veien gjennom Øverdalen annerledes enn den gjør i dag : på bildet er gamlevegen prikket inn et stykke. Etter først å ha vært innom den gamle skyss-stasjonen Ormem, punkt (1) til venstre midt på bildet, gikk den bratt opp i lia – krysset den nåværende vegen ved Samvirkelaget – og fortsatte oppover lia. Husene på Nørste (nordre) Kylling lå naturlig nok ved denne vegen, og stedet der de stod blir i daglig tale kalt “Kvean”, punkt (2) (sees svakt oppe i skogkanten ved den prikkede linjen).

Etter det som blir fortalt, var det vanskelig med skikkelig vann på “Kvean”. Husene ble derfor flyttet nedover lia et stykke i siste halvdel av 1700-tallet en gang (til (3) på bildet). Senere ble vegen flyttet etter.

Punkt (4) er Midtre Kylling og punkt (5) er Søre Kylling. Bildet er tatt ca. 1920, og vi ser nedover dalen fra Slettalita. På andre siden av dalen ser vi den nye jernbanelinjen som går i tunnel under Nørste Kylling og krysser Rauma ved Kylling Bru (punkt (6)).

I 1970-årene var trafikken på E69 så stor at situasjonen var vanskelig, for ikke å si farlig, i tunet på Nørste Kylling. Med fjøset på den ene siden og stuebygningen klint inntil vegen på den andre, var situasjonen uholdbar, og det endte med at Kyllingstua ble revet og kjørt til Romsdalsmuseet våren 1978.

I 8 år lå tømmer og panel, vinduer og dører, gulv og listverk osv. lagret på museet før gjenoppbyggingen tok til, og først våren 1990 var huset helt ferdig til bruk på sin nye plass.

kyllingstua 3kyllingstua 2kyllingstua 4kyllingstua 5kyllingstua 6kyllingstua 8kyllingstua 9

 

 

 

 

 

 

 

Skriv inn søkeord..