flere bilder fra “ner-hole”

 

– de to nedenstående bilder fra “Ner-Hole” er hentet fra Signy Jacobsen’s artikkel om stedet i “Særtrykk fra Romsdalsmuseets årbok 1996”. Hele artikkelen kan du lese her :

ner-hole 7

Skriv inn søkeord..