norges lokale sang-skatt

 

– på ulike steder i vårt land fikk mennesker utløp for sin trang til å forme tekst og melodi til noe som rørte seg i deres sjels- og åndsliv. Det kunne være knyttet til deres gudstro-/guds-åpenbaring eller til deres daglige tilværelse og situasjon. Slike uttrykk viser en mangfoldighet og åpenbarer folkets indre liv.

– les mer om dette her :

Skriv inn søkeord..