forskjellige aandsretninger i norge : ved presten erik frederik barth horn

– “fire foredrag holdne ved Universitetet i Uppsala i vinterterminen 1871”;

Erik Frederik Barth Horn, født i Mandal 1829 og død i Kristiania i 1899, var en kjent norsk teolog i annen halvdel av 1800-tallet, men også stridbar, da han satte kritisk søkelys både på teologiske og kulturelle drag i det norske samfunn;

les om E.F.B. Horn som person her – og nedenfor finner du et interessant foredrag holdt ved Universitetet i Uppsala vinteren 1871, en presentasjonsform han forøvrig var kjent for gjennom 1870- og 80-årene; her var temaet den religiøse og kulturelle utviklingen i Norge utover 1800-tallet og derfor av spesiell interesse for oss her på “borgerskolen” :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under mit Ophold ved Universitetet i Upsala i Vinterterminen 1871 holdt jeg 4 Foredrag over forskjellige Aandsretninger i Norge, hvilke jeg da her offentliggjør alt Væsentligt overensstemmende med de Optegnelser, som jeg benyttede.

Hvad der bevægede mig til at holde disse Foredrag, var den Velvillie, som jeg snart merkede, man i Sverige nærede for Forholdene i Broderlandet, og jeg troede da, at en Nordmand, siden han nu engang opholdt sig blandt Svenske, gjerne efter Evne kunde imødekomme Ønsket om, at der maatte meddeles Noget om vore Anliggender.

Jeg haaber, at man i disse Meddelelser vil opdage en Bestræbelse efter at fremstille, hvad der har tildraget sig og tildrager sig hos os de senere Tider paa det religiøse, politiske eller literære Felt, i et saa upartisk Lys, som muligt.

Næs i Romerige Januar 1872.

FORFATTEREN.

 

 

 

 

 

 

 

Skriv inn søkeord..