beretninger om den norske almuens levekår

 

– det finnes utallige detaljerte beretninger om hvordan den ytre livssituasjon var for den norske almue under sent 1700-tall/hele 1800-tallet; noe av dette kan du lese på disse sider.

– les derfor om :

Skriv inn søkeord..