“en fjeldbygd. billeder fra østerdalen” : forfattet af foged n.r. østgaard

 

– boken fra 1851 er omtalt av H.G. Heggtveit i bokverket “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”, der han sier at “blandt de ældste i Hovedsognet (Tønset/red.) nævnes Bersvend Holen og Guri Moen, siden bedst kjendte som Bersvend og Guri Holen. Deres vakre og trofaste Ungdomskjærlighed er gribende skildret af Foged N.R. Østgaard i hans Bog : “En Fjeldbygd. Billeder fra Østerdalen”. De kaldes her Bersvend Trøen og Ragnhild Tjønmoen og er Hovedpersonene i Fortællingen.

– les mer av boken her :

Skriv inn søkeord..