lokale historiske tildragelser

– det foregikk mye av “spesiell” karakter i tidligere tider, som det gjør i våre dager. Ikke nødvendigvis av den karakter at mennesker så det dramatiske eller omformende i selve tildragelsen, men mer på en slik måte at den kunne synes å inneha en historisk “symbolsk” karakter – den stod på sett og vis i overgangen fra en epoke til en neste. Gjerne nettopp ved å bære i seg en slags symbolikk. På disse sider er trukket frem enkelte slike.

– les derfor her om :

Skriv inn søkeord..