mindeord efter helle juel

– som stod i avisen “Christiania Intelligentssedler” dato 6. august 1811; den som forfattet minneordet undertegnet kun med “J.A.”; for den som ønsker å lese minneordet etter Helle Juel og en kort kommentar innenfor “borgeskolen”s ramme, se nedenfor under avis-notisen :

 

– her står skrevet ;

“Med Rette

Skue vi vemodsfulde hen mod Graven, Der skjuler den Retskafne,

Med Rette flyde vore Taarer for den ædle Hedenfarne;

Thi de tolke hans Værd og vort Savn.

Men De flyde mildt – som den Haabendes Taarer;

Thi huld staar Religionen ved vor Side Og maler blide Udsigter for vort grædende Øie,

Og leder vort Blik

Hen mod Evighedens salige fortryllende Land,

Og tilraaber os med trøstende Stemme : I tabte Ham ei for evig – den Ædle –

Hisset skue I Ham igjen.

Milde og lindrende skulle derfor vore Taarer rinde

Ved denne Kiste,

Der skjuler de jordiske Levninger

af Herr Helle Juel, Født i Christiania den 4de April 1743,

Gift den 25de Juni 1767 Med Frøken Else Margrethe Deichman,

Død den 25de Juli 1811.

I sit 44 aarige Ægteskab blev han Fader til fem Børn,

Af hvilke Trende Gjenlevende begræde Tabet

Af den bedste Fader.

Han var :

Ædelt Menneske, oplyst Christen,

Virksom Borger, Brødres Velgjører,

Kjærlig Ægtemage, øm Fader,

Blid i Omgang, trofast Ven;

Derfor Var hans Død rolig og blid – som hans Liv.

————————

Min Sjel døe den Retfærdiges Død ! Mit Endeligt vorde som hans !!!”

J.A.

 

Skriv inn søkeord..