erika larsdatter bogen : modskrift af e. h. holtermann

– kalt : “Har en Guds Engel vist sig for Bondepigen Erika Larsdatter Bogen ? En Undersøgelse i Anledning af L.K. Eides Fremstilling af bemeldte Piges “mærkværdige Tildragelse”. Af E. H. Holtermann. Bergen 1852. 8. 24 S. (les om presten Eiler Hagerup Holtermann her).

– siden er under skriving;

– dette er “Modskrift” til heftet av Lars Knudssøn Eide – en Bonde i Hosangers Prestegjæld :  “En mærkelig, dog sandfærdig Tildragelse med Bondepigen Erika Larsdatter Bogen, 23 Aar gammel, af Lindaas Prestegjæld, som af Guds besynderlige Naade har faaet adskillige Aabenbarelser at vide og see. Skrevet og nedtegnet efter hendes egen mundtlige Fortælling”  – les dette her :

Skriv inn søkeord..