fredrik tobias knudsen : presentert i krafts og langes forfatterleksikon

– 1814-1856 :

Skriv inn søkeord..