gunder graven i innfjorden

– gjengitt fra Sigrid Svendsens bok :”Kristenliv i Romsdalen – 1809-1864″. Oslo 1931;

– fra s. 181 :

En dag ut på sommeren 1859 kom Gunder Graven og Nils Engen (Mette-Nils) roende til Innfjorden. Det har rimeligvis vært i september, da det var i den tiden de “holdt på å slå hågras”.

Disse to tok inn i Martinsgaren Bø. Der bad de mannen om å få holde samling hos ham. Og så gikk de rundt i bygden fra mann til mann og bad folk komme. Da de hadde gjort det, kom de tilbake og bar inn sagbord og laget «sesser». «Det var fræment der i bygden at det var læsarsamling. Men dei hadde haurt om samlinge inni Romsdala. Og folk strøymde til, so der blei ganske fullt. Og det var ei overhendig stor staue».

Mennene satt omkring langbordet, kvindfolkene, barn og ungdom på benkene hvor det falt sig, ung­dommen helst litt for sig selv i den ene kroken.

Så talte da Gunder Graven. Og han hadde en for­samling for sig som ikke var hårdtrampet av for mange prekener.

Dette var en lørdags kveld. Efter møtet «pratas dei no ve, då ser du», for å bestemme samling til søndag formiddag.

Erik Set var blandt tilhørerne. Han var en av de første som blev omvendt der i bygden, og var en al­vorlig kristen, alt det folk kan minnes, inntil han vandret hjem.

Der nevnes også et par andre som blev vakt ved Gunder Graven. Dagen efter reiste predikantene.

Noget senere skal Anders Haave ha vært i Innfjorden en tur. Men det var bare et ganske kort besøk, så reiste også han.

Det skal dog være synd å si at disse få møter gikk upåaktet hen.

Kirkesanger Viik skriver:  «Dette   vakte hos de fleste slik opsikt at om predikantene var falne ned av månen, kunde ikke forundringen være større. Det var ikke nok med at de blev holdt for raringer, som det var i sin orden å drive spøk med og øve sitt vidd på, men her som på mange andre steder blev de iallfall av enkelte ansett for ikke å være ved i sine fulle fem» (meddelt av lærerinne frk. Guri Vik, Innfjorden).

«De vart gjort mykje nar tå av innfjordingå den tia», forteller en gammel kone.

Men på den annen side så fantes der nu flere som var blitt overbevist.

Efter møtet i Martinsgaren var det en helt verds­lig mann som sa om Gunder Graven og Nils Engen: «Eg ha’ det so med ein gong, at dei ha rett».

Skriv inn søkeord..