“kjernen” – en salmebok til guds ære

 

– et Udvalg af de mest aandrige og kristelige Salmer i deres oprindelige Form, nærmest bestemt til Brug ved den huslige Andagt og Opbyggelsesforsamlinger. Samlet og udgivet af H.J. Myhrebøe. Kristiania 1874.

Skriv inn søkeord..