knud kittelsen spødervold

 

– var en særegen personlighet i det religiøse Norge under første halvdel av 1800-tallet – og satte spor etter seg. Les om Knud Spødervold her :

Skriv inn søkeord..