norske geistlige og lærde

– utgjør en  stor gruppe personer og er en rikholdig kilde å øse av;

– her trekker vi frem enkelte av disse kjente og kjære geistlige :

Skriv inn søkeord..