iver hesselberg : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket :  “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. 1912 – 1920.

– her er beskrevet på s. 450 hvordan Iver Hesselberg ble regnet blant de prester som var velvillig stemt overfor legmannsbevegelsen og predikanter :

 

Videre er beskrevet på s. 621 følgende :

..men denne begavede og indflydelsesrige Forfatter (W.A. Wexels) “havde en svag Røst og en dansk Udtale, hvorfor han i Treti- og Firtiaarene kun havde faa Tilhørere”. De fleste af Menigheden holdt sig borte fra Guds Hus.

En Forandring heri indtraadte, da Iver Hesselberg i 1834 blev Sogneprest til gamle Aker og virkede der til sin Død 1844. “Med glødende Veltalenhed og Varme henrev han Tilhørerne, og de smaa Kirker i Aker og Oslo, der før havde været store nok kunde nu paa langt nær ikke rumme dem, der strømmede til for at høre ham saavel fra Christiania som Akers Menighed”.

Skriv inn søkeord..