prestebrødrene hesselberg

er omtalt i flere 1700- og 1800-talls kilder. Eldst av disse 3 var Peder Nyborg, oppkalt etter sin morfar, og født i Skien i 1725 (død i Strømsøe i mai 1804).

Neste i rekken var Christen, født i Skien i 1731. Han ble cand.theol. i 1753, deretter res.kap. til Bamble og fra 1782 sogneprest til Råde.

Dernest Hans Iver, født i Skien i 1733. Hans Iver var også Iver Hesselberg’s far. Han ble cand.theol. i 1757. Deretter var han skolelærer i Skien først og siden i Drammen. Fra 1798 var han sogneprest til Spydeberg. Død i 1811.

I det følgende vil det først bli trukket fram beskrivelser av brødrene fra A.Chr. Bang, biskop i Kristiania på begynnelsen av 1900-tallet og som skrev sitt store verk i 1874 under tittelen : Hans Nielsen Hauge og hans samtid. Han skriver på s. 137:

Som vi ser av dette var Christen prest i Råde, mens Hans Iver var i Spydeberg. Eldstebroder Peder Nyborg var res.kap. i Strømsøe og Bragernes (Drammen). Bang trekker frem at Hans Iver, i sin presteinnberetning i 1804 (17. juli) til Kanselliet i København vedrørende Hans Nielsen Hauges virksomhet, var blant de få prester som gir et positivt bilde av Hauge. Han skriver at de haugianere han har lært å kjenne, ikke er villfarende i lærdom. På dette tidspunkt var begge hans eldre prestebrødre, Peder Nyborg og Christen, nettopp avgått ved døden.

Skriv inn søkeord..