tale av iver hesselberg

 

ved kirkehøitideligheden for maadeholdssagen i Vor Frelsers kirke i Kristiania den 11te oktober 1843 – gjengitt i H.G. Heggtveit’s bok fra 1890 :” Afholdstaler holdte i Den norske forening mod brændevinsdrik (i Kristiania)”.

Skriv inn søkeord..