jan theodor kielland

– født 1803, var bror til sokneprest Gabriel K. Kielland, postmester Caspar K. Kielland og boktrykker J.C. Kielland.

Da faren døde tidlig, kom han i hjemmet til morbroren sjaktmester Kruse på Kongsberg. I 1824 ble han student og i 1829 teologisk kandidat.

Han var personellkapellan i Øier 1830, res. kap. i Melhus 1834 og sokneprest til Hå 1844.

Han var som sine brødre påvirket av Brødremenighetens syn og var en varm misjonsvenn. Han var utsending fra Hå da NMS (det norske Misjonsselskap) ble stiftet. Han utga i 1829 “Bibelhistorie for Børn” etter F.L. Holhms bibelske historie og et par andre misjonsskrifter.

J.T. Kielland var gift med Birgitte Helene Dahl, født i Trondhjem 1811, død i 1889, datter av kjøpmann Ole Dahl og hustru Marit.

Han døde allerede i 1844. Han hadde et mildt sinnelag og var klok og viljesterk.

Kilde : Fuldm. Axel Kielland : “Familien Kielland” (1897), s. 39.

Skriv inn søkeord..