kultur/litteratur/presse :

– framviser et mangfold av personer som viste veg/gikk foran ved den gradvise omdannelsen av det norske samfunn utover det 19. århundret – ofte var det denne kategori mennesker, som ikke passet inn i en kjent og etablert ramme, som benyttet nye uttrykksformer eller sa noe kjent på en annerledes måte, som også innvarslet noe positivt og godt for enkeltmennesket og for samfunnet som helhet;

– les derfor her om :

Skriv inn søkeord..