altertavlen i avaldsnes kirke

“Korsfestelsen”.

I mer enn hundre år har besøkende i Avaldsnes kirke lagt merke til et stort maleri av Kristus blir korsfestet. Det er et bilde som har ”vandret” i kirkerommet – først i koret, så til tårnet og så til slutt i skipet. Visste du at maleren var oppvokst på Avaldsnes?

 

Christen Bruns maleri 1885

Avaldsnes kirke var delvis i ruin fra 1500-tallet og dermed hadde det blitt bevart intet av den rike dekoren som kirkerommet hadde i middelalderen. Den første store restaureringen fant sted i slutten av 1830-årene. Fra da av kunne kirken igjen få mer kunstnerisk utsmykking. Tiden var kommet til å tenke på nytt inventar, som for eksempel ny altertavle i koret.

 

Altertavlen.

Den 29. mars 1840 ble kirken innviet av prosten Johan Lyder Brun etter at restaureringen var fullført. Restene av tårnet var blitt fjernet og skipet hadde fått tak med reparerte vegger og vinduer. Tømmertilbygget som hadde vært en forlengelse av koret var blitt fjernet. Nå kunne hele skipet brukes av menigheten.

Kirkens kor kunne også brukes på en annen måte av prest og klokker. Det ble snakk om å bytte ut den gamle altertavlen med et gyllent kors. Noen må ha ment at alteret burde få en helt ny altertavle, for i 1869 var en ny altertavle kommet på plass.

Men prest og menigheten kan ikke ha vært helt fornøyd. Kirken var jo blitt som ny og en finere altertavle hadde passet til det nye inventaret i skipet. Og så – allerede i 1885 var det på plass en stor altertavle med et storslått preg. Et kunstverk.

 

En maler fra Avaldsnes

Altertavlen var et maleri av Christen Brun, eldste sønn til prosteparet Brun#86_3_301. Maleriet var en gave fra kunstneren.

Maleriet som alterbilde

 

Christen Brun (1828-1905) bodde på Avaldsnes prestegard fra han var 4 år. Da familien reiste til Norderhov på Østlandet var Christen blitt 20 år. Mange i Avaldsnes husket Christen, som vi må kunne kalle for en avaldsnesgutt.

Christen Brun fikk sin kunstutdanning i Düsseldorf og Roma i 1850-årene. Maleriet fra 1885 viser et tradisjonelt motiv: Kristus på korset. Maleriet er en kopi av et verk av den italienske maleren Guido Reni (1575-1642): ”Han oppnådde enorm popularitet og var en av ungbarokkens betydeligste malere”, står å lese i et leksikon*.

 

Maleri på flyttefot

Den andre store restauringen av kirken var ferdig i 1929. Da fikk kirken nytt frittstående alter. Da passet ikke Bruns maleri som altertavle. Det måtte flyttes.

Kirketårnet hadde fått et høyt og luftig rom i nær tilknytning til skipet. Arkitekten hadde tenkt rommet som en slags minnehald over Harald Hårfagres slekt. På galleriet mot vest var det nye orgelet blitt plassert. På veggen over orgelet ble så maleriet til Brun plassert.

I 1982 fikk kirken nok en gang nytt kirkeorgel, det tredje i rekken. Denne gangen måtte orgelpipene ha større plass og maleriet ville bli skjult. Nok en gang måtte maleriet flyttes.

Denne gangen ble plasseringen i skipet. Nå henger det store kristusbildet på den nordre langveggen, tvers ovenfor prekestolen. Det er en godt synlig plass for maleriet til Christen Brun – gaven fra den gamle avaldsnesbuen. Kanskje kunstverket var takk for en god oppveksttid på Avaldsnes?

 

* Mer fra leksikon:

Bokstavene på korset, INRI, er en latinsk forkortelse for IESVS NAZARENVS REX IVÆDORVM. Se Joh. 19,19 … 20: «Pilatus hadde skrevet en innskrift og satt på korset. Den lød: Jesus fra Nasaret, jødenes konge. … og innskriften var på hebraisk, latin og gresk.»

Skriv inn søkeord..