andreas wilhelm gran

 

– var en kjent skikkelse innen bokhandler-/bokutgiver-bransjen i Christiania fra 1850-tallet av; Andreas Wilhelm Gram var dansk av fødsel – født i 1821 – og alminnelig kalt W. Gram.

I enkelte kilder er det oppgitt at han skulle stå bak bladet “Broderkrætsen”, mens det rette skal være bladet “Budbæreren” – utgitt i årene 1857 til 1876.

 

– les mer om W. Gram her :

Skriv inn søkeord..