wilhelm grans innbydelse til “subskription” på “budbæreren”

 

– i Stavanger Amtstidende og Adresseavis for Løverdagen (lørdag) den 13. Marts 1858; her kan vi lese at det er bladet “Pietisten” fra Sverige som er forbildet ved utgivelsen. Første utgave kom i januar 1858 og siste kom i 1875;

 

 

Skriv inn søkeord..