christopher grøndahl (grøndalen) : presentert av h.g. heggtveit

 

– i boken : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie”. Chra. 1912 – 1920.

 

Fra s. 669 :

Fra omkring 1797 havde Vækkelsen slaaet Rod i Ullensaker, hvor (H.N.) Hauge og de gamle Venner ofte virkede. På Grøndalen i denne Bygd blev tidlig Faderen Anders og straks derefter Sønnen Christopher (1784 – 1864) overbeviste af Sandheden.

Førstnævnte (Anders) flyttede siden til Christiania; her nedsatte han sig paa Kuskebakken i Nærheden af gamle Akers Kirke, omtrent der, hvor Maridalsveien 17 nu er. Her boede han til sin Død ca. 1820.

Den nævnte Søn (Christopher) reiste en Tid i sin Ungdom og holdt Opbyggelser sammen med Hauge, fulgte Vaaren 1800 med ham til Danmark, hvor han blev udlært til Bogtrykker, virkede derefter som Faktor i Christiansand og grundlagde i 1812 det bekjendte Grøndalske Bogtrykkeri og Forlag, som han drev med fremragende Dygtighed til sin Død.

 

Noe av det samme skriver Heggtveit på s. 158 i sitt verk :

Paa Kuskebakken, næsten ret ned for Gamle Akers Kirke, omtrent der, hvor Maridalsveien 17 nu er, boede i Slutningen af det attende og Begyndelsen af det nittende Aarhundrede en af Hauges Venner, Anders Grøndahl, indflyttet did fra Ullensaker.

Under Hauges Opbyggelser i hans Hus og nærmeste Omegn blev Sønnen Christopher Grøndahl vakt i en ung Alder.

Efter at han en Tid havde reist omkring sammen med sin aandelige Fader for at holde Opbyggelser, fulgte han med Hauge til Kjøbenhavn, hvor han gik i Bogtrykkerlære hos Græbe; hans senere Liv og Virksomhed vil i en anden Forbindelse blive fortalt.

Skriv inn søkeord..