søren daniel schiøtz

 

– hadde en viktig rolle fra sin posisjon som embetsmann på Sørvest-landet; han var i mange år fogd på Jæren, med mangeårig tilhold i Stavanger.

 

– les ulikt om Søren Daniel Schiøtz her :

Skriv inn søkeord..