“ak mon min vei kana’an ennu er meget lang ?”

– er en spesiell sang av Olai Skullerud, forfattet da han var i 20-årene. Den er inntatt som nr. 132 i Ole Langelands “Sandheds Røst – utvalgte Salmer og Sanger”.

 

Mel. Opp ! alle som på jorden bor.

-1-

Akk, mon min vei til Kanaan Ennu er meget lang ?

Kan jeg da nå det søte land, Som snubler gang på gang ?

 

-2-

Min fot er trett av løpet her! Jeg er så tidt forsakt;

Men Kanaan jeg dog har kjær. Men her må brukes makt !

-3-

Når ene jeg på veien går, Da rinner tidt min gråt.

Jeg tenker: mon jeg landet når ? Og vet mig intet råd.

-4-

Men når jeg smaker landets frukt Og kjenner, den er god.

Da er det mig en livets lukt En himmelsk lengsels flod.

-5-

Mitt bange sinn er redd i strid; Jeg er så lett forsakt,

Og tror: hvor nytter vel min flid ? Vil bort fra bønnens vakt.

-6-

Her er ei hvile noen gang; Thi striden den er svær : 

Hva var det godt om den med sang Hos Herren endet var !

-7-

O Kanaan du rare land! O kunne jeg dig nå !

Mitt hjerte står i lengsels- brann; O kunne jeg dig få !

8.

Kun fort, min sjel ! bli ikke trett ! Du Kanaan kan nå.

Kun fort ! kun fort ! Klenodiet du foran ser jo stå !

Olai Skullerud.

Skriv inn søkeord..