ole vigs fødested og barndomshjem

 

– bildet er hentet fra O. Arvesens bok : “Samliv med landskjendte Mænd”.

 

– fra s. 130 :

Skriv inn søkeord..