søren jaabæk : presentert av chr. a. bugge

– i boken : “En sørlandsby : erindringer og skildringer fra Mandal i gammel og nyere tid. Med illustrationer”. Kristiania. J.W. Cappelens Forlag. 1924.

 

– fra s. 139 – 142 :

siden er under skriving;

Skriv inn søkeord..