teis lundegaard

 

Hentet fra boken av H. Angell, Kristiania 1909 : “Syv-Aars-Krigen for 1814 :1807-1814”

s. 171-172 :

Budskapet om freden med Sverige blev bekjendt for hæren like op under jul (1809). Og saa bar det da hjemover med soldaterne, alle de som kunde marsjere eller som ikke maatte paa vakt paa kystfæstningerne.

Der skal ha været soldater som ikke saa sit hjem under hele krigen — det vil si i syv aar.

Det var ogsaa det strieste av alt det de hadde oplevet, sa de, ikke at faa følge sine kamerater til bygden sin og faa se hvorledes det stod til med far og mor — og kan hænde med hustru og barn ogsaa. „Men det var ingen raad med det.“

Det var krigen med England som gjorde at kystvakten maatte holdes. De engelske krydsere var ofte dristige nok paa rov mellcm vore skjær. Ikke mindst paagaaende var de i 1808. Senere blev de spakere.

Uavladelig fandt der mindre kampe sted. Som regel gik det som det skulde. Saaledes f. eks. i mai 1808 ved Færder. Her frelste rodeanfører An­ders Hovland med 7 kystværnsmandskaper en brig ut av klørne paa to engelske orlogsskibe. Briggen hadde søkt like ind til land, og engelskmændene prøvde at ta den ved utsendte baater. Anders bad engelskmændene at la briggen være, men da de bare lo til slik tale og vilde entre, la Anders bøssen til kind, og den første engelskmand som klatret over rælingen, fik en kule saa han faldt baklængs død ned i vandet. En salve fra Anders’s syv kamerater kom engelsk-mændene saa overraskende at den „syv-otte ganger sterkere fiende med ufor­rettet sak maatte vende tilbake til fregatterne, og briggen var frelst”. Anders Hovland blev danebrogsmand for den bedrift.

Omtrent paa samme vis gik det samtidig en engelsk baatekspedition borte paa Listerlandet. Her kastet en dag en engelsk fregat anker ved Sælør og Kjøbsøy. Engelskmændene pleiet ofte at gjøre strandhugg, plyndre og herje som de værste sjørøvere, og saa var deres agt denne gang med. Men kystvernsføreren Teis Lundegaard, den senere saa kjendte eidsvoldsmand, mente at her skulde engelskmændene faa vende om tomhændet. Kysttelegrafen hadde varslet, alarmtrommen gik og kystvernet møtte de faa som var hjemme. Faa av dem hadde bøsser, de fleste bare spyd. Med bøsseskytterne la Teis sig i bakhold, der hvor han ventet at de engelske barkasser vilde lægge tillands. Spydsmændene sendte han hjem og med den besked at alle kvindfolk skulde klæ sig i mandsklær, væbne sig med staurer og stille sig bak Vardaasen. Naar første salven hørtes, skulde de marsjere frem i en fylking og gjøre hærskrik.

To engelske barkasser saaes snart stevne mot Lundegaard. Paa kort skudhold kommanderte Teis sit „fyr!“ saa det ljomet, og mere end en engelskmand stupte. Frem fra Vardaasen saaes i det samme under vældig hærrop og skrik spyd- og staurbærerhæren marsjere frem spydsodd ved spydsodd, staur ved staur. Engelskmændene avventet ikke næste salve og heller ikke en kamp med de blanke vaaben (spyd og staur), de vendte sine baater og kom sig ut til fregat­ten litt fortere og litt fattigere end de var rodd ut.

Utenfor Listerlandet fandt omtrent samtidig en hidsig kamp sted mellem vort eneste sjøgaaende orlogsskib „Lougen“, chef løitnant Wulft, og den engelske orlogsbrig „Childersu paa 14 kanoner. Den fik i en 4 timers kamp diverse grundskud,5 fot vand i lasten, seil og master skutt istykker, hadde et par mand døde, chefen og 8 matroser saaret. „Childers“ var en lettere seilskute og slap ut av klemmen tiltrods for at “Lougen” ikke hadde hverken døde eller saarede. Engelskmanden skjøt ved denne som ved senere leiligheter overmaade slet. “Childers“ naadde vistnok over til England, men er ute av sagaen i vore farvand.

Farligere var kampen mellem de bergenske kanonbaater og den engelske fregat „Tartar“ den 16. mai ved Alvøen tæt ved Bergen. Med hollandsk flag under gaffelen hadde fregatten, hvis chef var kaptein Bettisworth, kommet sig ind til Alvøen, og beskyttet av en sterk taake hadde de engelske barkasser været like inde i Bergens havn. De søkte efter det hollandske orlogsskib “Gelder- land”, som ganske vist hadde været indom Bergen for nylig, men nu var avseilet. Besætningen paa Bergenhus var imidlertid vaaken nok, patruljebaater var ute, kom i kamp, og alarm blev slaat i byen. Endog borgervæbningen kom under vaaben. Byens kanonbaater under løitnant Bjelke var snart klare, rodde ut Vaagen til forfølgelse av de engelske barkasser.

Fregatten prøvde at komme under seil, den satte til alt hvad sættes kunde, og desværre fik den endelig saa meget vind at den slap ut av vor farlige skjærgaard og fri fra de smaa kanon­baater. Men dette skedde først efter en times kamp, i hvilken den engelske chef fik sit hode avrevet av en kanonkule og flere av de engelske officerer og ma­troser var blit dræpt eller saaret. Selv hadde vi kun 4 mand faldne.

Skriv inn søkeord..