særegne og betydningsfulle kvinner

– gies her et eget kapittel – et eget avsnitt; først og fremst fordi disse kvinner ikke skal “bli borte i mengden”, siden de fleste av de personer som trekkes frem, er menn.

Dette har naturligvis sin klare årsak i at menn ble generelt tildelt en mer fremtredende rolle i samfunnet generelt. Men i det daglige liv – dengang som i tider nærmere oss – hadde kvinner en likeså betydningsfull plass;

– derfor trekker vi frem disse kvinner på følgende sider :

Skriv inn søkeord..