DET NORSKE SAMFUNN

– det er viktig for et folk og en nasjon å være seg sin historie og herkomst bevisst.

Norsk kultur har i flere århundrer, ja helt frem til de senere år, båret preg av å være homogen. Først og fremst på den måten at livsforhold og livsbetingelser har vært å kjenne igjen over tid og fra sted til sted i hele vårt land. Dette på tross av at landet var i forening med og på flere måter direkte underlagt danskeveldet i flere hundre år fra slutten av det 14. århundret og frem til 1814 og derigjennom ble åpen for kulturell påvirkning utenfra.

Men tross disse ytre politiske forhold stod det norske samfunn står i en i stor grad ubrutt lang tradisjon av ideer og impulser. Disse formet fellesskapet lokalt, regionalt og også nasjonalt. Ved å fremheve disse ideers og impulsers framvekst og videre utvikling/omforming, er det også større mulighet for å forstå egen samtid.

– les derfor her om :

 

Skriv inn søkeord..