ulike skildringer av den norske bondestand og almuen

– både land-almuen og fiskerbefolkningen, ofte i en kombinasjon av disse leveveier; denne hoved-del av befolkningen utgjorde ryggraden i det norske samfunn; kulturelle og religiøse forhold, omskiftinger innenfor næringsveier og politisk liv, alt dette formet livet til den vanlige mann og kvinne rundt om i Norges land; mye forble uforandret tross skiftende ytre omstendigheter, mens andre elementer i enkeltmenneskers liv undergikk store endringer;

– les enkelte skildringer her :

Skriv inn søkeord..