den norske embedsstand

– bestod av både geistlige, sivile og miltære; under eneveldet, som i praksis ble innført i Danmark-Norge under Christian V (1699 – 1700), vokste embedsstanden seg sterk i Norge. Først primært prestestanden og den militære embedsstand. Etter frigjøringen fra Danmark i 1814 skaffet embedsstanden seg sterkere stillingsvern, noe som svekket monarkens posisjon på dette felt.

– les her videre om :

Skriv inn søkeord..