foged chr. aug. barth : presentert av h.g. heggtveit

 

– i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til den Historie”. Andet Bind. Anden Afdeling. Haugianismens Tid – Anden Halvdel. 1821 – 1850. Christiania 1912 – 1920.

 

– fra s. 778 :

Den i hele Landet bekjendte og i kristelige Kredse høit agtede Foged Chr. Aug. Barth (Personlig Bekjendtskab), der først og fremst var en yderst pligtopfyldende Embedsmand, virkede ogsaa betydningsfuldt for Guds Rige, medens han fra 1863 til 1873 var Foged paa Nordre Helgeland.

Han medvirkede mere end nogen anden til at faa oprettet “Nordlands Kreds for indre Mission” og var dens første Formand.

“Han organiserede denne for tillige at danne en Modvægt mod den lammerske Retning, som truede med at trænge ind paa Helgeland”.

Han var en bekjendende, virksom, luthersk Kristen lige til sin Død i Gjerpen ved Skien 1893.

Skriv inn søkeord..