foged søren daniel schiøtz

 

– var en kjent og verdsatt embets- og kirkemann på Sørvest-landet; i mange år va han “Foged i Jæderen og Dalene”, bosatt i Stavanger. Han var ikke minst kjent som en ivrig Brødrevenn eller Herrnhuter, tillikemed sitt sterke engasjement for misjonssaken. Han var født i Thingvold på Møre 13. mars 1796, som sønn av sogneprest Peder Schiøtz (1771-1805) og hustru Sophie Christiane Jochel (1768-1840). Søren Daniel Schiøtz døde i Stavanger 4. januar 1863.

– les forskjellig om ham her :

– les om hans rolle blant Brødrevennene eller Herrnhuterne her :

Skriv inn søkeord..