presten hagerup i kvernes

 

– medlem av foreningen “Syvstjernen”. Kilde : Grytten Prestegjelds Kallsbok v/ M. Rogne. Aandalsnes 1927.

– H.G. Heggtveit i bokverket : “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede. Et Bidrag til dens Historie” skriver på s. 80 at presten Hans Strøms “blev født 25. Januar 1726 i Borgunds Prestegjæld paa Søndmøre, hvor Faderen Peder Olsen, dengang var Sogneprest. Moderen, Gunhild Susanne Hagerup, var en Prestedatter fra Kvernæs og en Søster af Biskop Eiler Hagerup i Trondhjem”.

 

 

Skriv inn søkeord..