presten peder olsen strøm i bud

 

– medlem av foreningen “Syvstjernen”. Kilde : Grytten Prestegjelds Kallsbok v/ M. Rogne. Aandalsnes 1927.

– H.G. Heggtveit skriver i bokverket “Den norske Kirke i det nittende Aarhundrede, Et Bidrag til dens Historie” – Første Bind – Haugianismens Tid – Første Halvdel,  på s. 80 følgende :

“Af Geistligheden maa endnu omtales nogle Prester, der virkede til Velsignelse inden den norske Kirke i Lighed med Brun (J.N. Brun i Bergen/red.). Først og fremst bør nævnes Sogneprest paa Eker, titulær Professor Dr. theol. Hans Strøm. Han blev født 25. Januar 1726 i Borgunds Prestegjæld paa Søndmøre, hvor Faderen, Peder Olsen Strøm, dengang var Sogneprest“.

Videre nevnes at : “Saaledes svandt fjorten Aar af hans (Hans Strøms) Liv i et kjært Barndomshjem, vekslende med Læsning og uskyldige Glæder, indtil han 1741 mistede sin kjære Fader; dennes Død rystede ham stærkt, og Sorgen over Tabet prægede sig dybt i den unge Guts Sjæl”.

 

Skriv inn søkeord..