paul irgens dybdahl

 

– var sønn av prost og sogneprest til Øier, Peder D. Dybdahl. Paul Irgens Dybdahl ble født i Øier Prestegård 17. april 1802.

Paul Irgens D. hadde et helt annet forhold til Hauge-bevegelsen enn sin far. Les her om farens, Peder D. Dybdahls, problematiske forhold til Haugianerne i sin menighet, under avsnittet presten Dybdahl og Haugianerne :

– les også presentasjonen av Paul Irgens Dybdahl i J.B. Halvorsens Forfatter-Lexicon :

Skriv inn søkeord..