minneord etter biskop knud gislesen i luthersk kirketidende

– for 1863; utgiver var Gisle Johnson;

Skriv inn søkeord..