jens matthias pram kaurin : biskop i bergen

– i årene 1858 til 1863, men i realiteten kun til 1861, da han måtte trekke seg tilbake grunnet svekket helbred.

Jens Mathias Pram Kaurin.jpg

– les mer om den avholdte teolog, bibeloversetter og prest/biskop her :

Skriv inn søkeord..