sosialorienterte prester på 1800-tallet

– eller er det kanskje riktigere å her tale om sosialt engasjerte prester, som det fantes svært mange av utover i det 19. århundret; prester som så sitt engasjement i et stort lys og var med på å forme sine omgivelser også i en sosial henseende, da det norske samfunnet var i  stor endring;

– her ser vi flere prester som utmerket og fremhevet seg, slik som :

Skriv inn søkeord..